19.12.2014/4014 HFD:2014:185

Gåvoskatt - Skattelättnad vid generationsväxling - Gårdsbruk - Mjölkkvot - Husdjur

.

Vid beräkningen av skattelättnad vid generationsväxling enligt 55 § i lagen om skatt på arv och gåva skulle mjölkkvoten inräknas i gårdsbrukets förmögenhet till sitt gängse värde, men husdjuren skulle hänföras till de övriga tillgångar som avses i 55 § 3 mom. 4 punkten i samma lag och som värderas till 40 procent av sitt gängse värde. Förhandsavgörande.

Lagen om skatt på arv och gåva 55 § 2 mom. och 3 mom. 4 punkten

Lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen 19 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.