24.10.2014/3243 HFD:2014:155

Gåvoskatt - Kombination av köp av gåvonatur och köp - Generationsväxling

I ärendet gällde det att avgöra om två civilrättsligt separata fastighetsförsäljningar, där avtalsparterna var desamma vid bägge överlåtelserna, skulle betraktas som en enda helhet vid tillämpningen av 18 § 3 mom. i lagen om skatt på arv och gåva, som gäller köp av gåvonatur. Försäljningarna gällde en bostadsbyggnad, produktionsbyggnader, lantbrukslösöre samt åker- och skogsmark. Meningen var att köpen skulle avslutas samma dag och som syfte för försäljningarna uppgavs generationsväxling. Den ena av försäljningarna var med anledning av villkoren i köpebrevet ett så kallat köp av gåvonatur. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att under dessa förhållanden var det fråga om en enda överlåtelse av den helhet som gårdsbruket utgjorde. Följaktligen skulle gåvoskattepåföljderna för de planerade två försäljningarna bedömas utgående från gårdsbruksförmögenhetens sammanlagda gängse värde och den sammanlagda köpeskillingen för den överlåtna egendomen. Förhandsavgörande.

Lagen om skatt på arv och gåva 1 § 1 mom. och 18 § 1 och 3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.