24.10.2014/3242 HFD:2014:154

Gåvobeskattning - Separata överlåtelser - Köp av gåvonatur - Uppspjälkning - Kringgående av skatt

A hade för avsikt att till sin dotter B med tre separata köpebrev överlåta två fastigheter och ett outbrutet område av en tredje fastighet, vilka A ägt i flera årtionden. På den ena av fastigheterna fanns en fritidsbostad, medan de andra områdena som A hade för avsikt att överlåta utgjordes av skogsmark. Skyldigheten att betala gåvoskatt och gåvoskattebeloppet skulle prövas separat för varje fång. Förhandsavgörande

Lagen om skatt på arv och gåva 1 § § mom., 9 § 1 mom., 18 § 1 och 3 mom., 21 § och 33 a §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.