22.5.2014/1633 HFD:2014:85

Beskattning av personlig inkomst - Avdragsgill överlåtelseförlust - Försäljning av börsaktier till närstående - Underprissättning - Börskurs

A hade sålt börsaktier till sina barn till priser som understeg både aktiernas börskurser på försäljningsdagen och deras anskaffningsvärde. Av de sålda aktierna hade A köpt en del på börsen till kurser som understeg aktiernas börskurs på försäljningsdagen och en del till kurser som översteg deras börskurs på försäljningsdagen. Vid beskattningen ansågs försäljningsförlusten inte till någon del vara avdragbar från A:s överlåtelsevinster, eftersom den förlustbringande försäljningen hade skett till A:s barn.

Skatterättelsenämnden godkände som avdragsgill överlåtelseförlust den del av försäljningsförlusten som motsvarade nedgången i aktiernas börskurs mellan inköps- och försäljningsdagen. Däremot avslog skatterättelsenämnden A:s omprövningsbegäran till den del som försäljningsförlusten för de nämnda aktierna hade berott på att försäljningen hade skett till priser som understeg aktiernas börskurs på försäljningsdagen. Skatterättelsenämnden avslog också omprövningsbegäran till den del som den gällde aktier vilkas anskaffningsvärde enligt börskursen på anskaffningsdagen understeg deras värde enligt börskursen på försäljningsdagen.

Förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär, i vilka A hade yrkat att hela den förlust som uppstått genom försäljningen av aktierna skulle godkännas som avdragsgill vid beskattningen. Högsta förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär över förvaltningsdomstolens beslut.

Skatteåret 2009

Inkomstskattelagen 46 § 1 mom.

Inkomstskattelagen 47 § 5 mom. (728/2004)

Inkomstskattelagen 50 § 1 mom.

Lagen om skatt på arv och gåva 18 § 3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.