Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2013

Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

2.9.2013/2678 HFD:2013:138
Mervärdesskatt - Skatt som får dras av - Rätt till avdrag - Köpare av vara - Skattegrund - Vederlag - Transporttjänst - Samarbetsavtal om transporter - Bränsle
26.8.2013/2624 HFD:2013:137
Förskottsuppbörd - Förhandsavgörande Skattefria ersättningar för resekostnader - Arbetsgivarens stadigvarande verksamhetsställe - Arbetsplats - Ögonläkare - Optikerkedja
26.8.2013/2623 HFD:2013:136
Barnpornografi - Åtgärder som hindrar spridning - Förteckning över webbplatser med barnpornografi - Webbplatser på internet - Barnets rättigheter - Yttrandefrihet - Hinder i förväg - Grundlagen - Uppenbar konflikt - Centralkriminalpolisen
23.8.2013/2606 HFD:2013:135
Militär krishantering - Förmåner som utbetalas på grundval av anställningsförhållandet - Förfarandet vid ändringssökande - Besvär som prövas i förvaltningsprocessuell ordning - Förvaltningsdomstol - Behörighet - Tjänstekollektivavtal - Arbetsdomstolen
22.8.2013/2579 HFD:2013:134
Myndighets behörighet - Ämbetsverk som inrättats med stöd av förordning - Utövning av offentlig makt - Beslutsfattande som gäller tjänstemans anställningsförhållande
21.8.2013/2561 HFD:2013:133
Vattentjänster - Vattentjänstverk - Godkännande av verksamhetsområde - Avloppsnät - Behovet av vattentjänster i verksamhetsområdets olika delar
21.8.2013/2560 HFD:2013:132
Vattentjänster - Vattentjänstverk - Godkännande av verksamhetsområde - Överlappande verksamhetsområden - Vattenledningsnät och avloppsnät
21.8.2013/2559 HFD:2013:131
Vattentjänster - Vattentjänstverk - Godkännande av verksamhetsområde - Vattenledningsnät - Avloppsnät - Behovet av vattentjänster i verksamhetsområdets olika delar
20.8.2013/2547 HFD:2013:130
Inkomstbeskattning - Extraordinärt ändringssökande - Sökande av ändring i fastställande av förluster - Avgörande som gäller inkomstkälla
19.8.2013/2530 HFD:2013:129
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Finansiell tjänst - Indrivning av fordringar - Factoring - Skattegrund
19.8.2013/2526 HFD:2013:128
Statsbidrag - Återkrav - Jämkning - Ränta
12.7.2013/2372 HFD:2013:127
Grundläggande utbildning - Elevantagning - Skyldighet att ordna utbildning - Uppsägning av skolplats - Biträde - Kostnadsansvar - Omhändertaget barn - Kommun - Gränskommun - Sverige
5.7.2013/2305 HFD:2013:126
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Fusion - Kringgående av skatt - Av beskattningshänsyn oberoende skäl
5.7.2013/2303 HFD:2013:125
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Försäljning av vara eller tjänst - Sänkt skattesats - Försäljning av tryckningsarbetet på en bok
3.7.2013/2268 HFD:2013:124
Överlåtelseskatt - Skattefrihet för första bostad - Tidigare äganderätt till bostad - Jordlegoavtal - Inlösen av tomt
1.7.2013/2247 HFD:2013:123
Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Marknadsdomstolens behörighet - Upphandling inom försörjningssektorn - Avfallshantering - Kraftverk som återvinner avfallsgas
1.7.2013/2238 HFD:2013:122
Markanvändning och byggande - Undantag - Till ett undantagsbeslut fogade villkor - Myndighets prövningsrätt - Förvaltningsdomstols behörighet
28.6.2013/2213 HFD:2013:121
Handlingsoffentlighet - Migrationsverket - Utlänningsregistret - Sekretess - Klausul om skaderekvisit - Handlingsbaserad bedömning
28.6.2013/2212 HFD:2013:120
Handlingsoffentlighet - Migrationsverket - Utlänningsregistret - Sekretess - Klausul om skaderekvisit - Handlingsbaserad bedömning
28.6.2013/2210 HFD:2013:119
Utlänningsärende - Asyl - Internationellt skydd - Uppehållstillstånd - Avvisning till hemlandet - Tjetjenien - Flykt inom landet - Tortyr - Ryska federationen
Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.