Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2013

Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

7.3.2013/818 HFD:2013:38
Terrängtrafiklag - Besvärsrätt - Lokal miljöskyddsförening - Regionala förbud och begränsningar - Lindring av beslut om begränsning av terrängtrafik
6.3.2013/806 HFD:2013:37
Taxitillstånd - Tillståndspröving - Stationsplats - Tillsyn över taxitrafik - Återförvisat besluts överklagbarhet - Tillståndsmyndighets besvärsrätt
4.3.2013/755 HFD:2013:36
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Internationell förtäckt dividend - Rättelse av internprissättning - OECD:s anvisningar för internprissättning - Local savings - Marknadsbaserad prissättning - Marknadsbaserad förhandlingsstyrka
26.2.2013/677 HFD:2013:35
Inkomstbeskattning - Beskattning av överlåtelsevinst - Anskaffningsutgift - Arvsbeskattningsvärde - Dubbla dödsbon
25.2.2013/667 HFD:2013:34
Rätt att utöva näring - Ålands självstyrelse - Ålandsprotokollet - Stand still -regeln - Diskrimineringsförbud - Nationalitetsskydd
25.2.2013/656 HFD:2013:33
Inkomstbeskattning - Hushållsavdrag - Servicehus - Boendeserviceavgift - Kommunal service
21.2.2013/616 HFD:2013:32
Handlingsoffentlighet - Sekretessbelagda myndighetshandlingar - Partoffentlighet - Effektiv kontroll och tillsyn
21.2.2013/605 HFD:2013:31
Helsingfors universitets apotek - Flyttning av filialapotek - Tillstånd att inrätta filialapotek - Förutsättningar för att bevilja tillstånd - Motivering av beslut - Gemensam behandling av ansökningar - Unionens domstols dom
20.2.2013/597 HFD:2013:30
Fastighetsbeskattning - Hemkommun - Stadigvarande bostad - Skatteprocenten för byggnad som används för stadigvarande boende - Småhus - Aktielägenhet - Befolkningsdatasystemet
19.2.2013/588 HFD:2013:29
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Skatteplikt för inkomst - Kapitalplaceringsverksamhet - Aktie som hör till anläggningstillgångarna - Överlåtelsepris
18.2.2013/585 HFD:2013:28
Handlingsoffentlighet - Patientskadenämnden - Offentligheten av i plenum givna rekommendationer till avgöranden - Myndighets besvärsrätt - Tillämpning av offentlighetslagen - Uppgifter om hälsotillstånd
13.2.2013/550 HFD:2013:27
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdragsgill utgift - Kostnader för sakkunnighjälp - Köpanbud på aktier i ett listat bolag - Aktiebyte - Fusion av bolag
8.2.2013/496 HFD:2013:26
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Aktie som hör till anläggningstillgångarna - Avdragsgill eller icke-avdragsgill utgift eller förlust - Förlust av fordran - Tidpunkt för ägande
5.2.2013/424 HFD:2013:25
Markanvändning och byggande - Undantag - Behörighet - Strandzon - Planeringsbehov i strandzon - Ändring av användningsändamål - Ekonomibyggnad - Bostadsbyggnad - Byggplats - Konsekvenser för markanvändningen och miljön
5.2.2013/423 HFD:2013:24
Startstöd till unga jordbrukare - Ägare till jordbruksföretag - Etablering som ägare till jordbruksföretagare - Tidigare verksamhet inom jordbruket - Avbruten utbetalning av stöd - Villkor för att bevilja stöd - Jordbruk i bolagsform - Företagarinkomst - Förhandsavgörande av unionens domstol
4.2.2013/414 HFD:2013:23
Utlänningsärende - Asyl - Uppehållstillstånd - Avvisning - Somalia - Somaliland - Språktest (Språkanalys) - Barns bästa
30.1.2013/363 HFD:2013:22
NTM-central - Ansvarsområden - Behörighet - Ansvarsområde som part - Opartisk handläggning - Tjänsteman - Jäv - Förflyttning av fisk - Vandringsfisk - Lax - Tillstånd att avvika från förbud - Djursjukdomar - Natura 2000 - Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
30.1.2013/359 HFD:2013:21
Offentlig upphandling - Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt - Upphandlande enhet - Offentligrättsligt organ - Huvudsaklig finansiering - Utnämning av styrelsemedlem
30.1.2013/344 HFD:2013:20
Konkurrensbegränsning - Missbruk av dominerande marknadsställning - Partihandelsmarknad för abonnentuppgifter - Telefonkatalog - Elektronisk form - Avgiftsfrihet - Personuppgift - Rättegång inom skälig tid - Dröjsmål vid behandlingen av ärende - Konkurrensbrottsavgift - På tjänstens vägnar beviljad gottgörelse för dröjsmål
30.1.2013/343 HFD:2013:19
Inkomstbeskattning - Allmännyttigt samfund - Personlig inkomst - Inkomst av näringsverksamhet - Yrkeshögskola - Undervisningsverksamhet - Utbildningsverksamhet - Försäljning till dotterbolag
Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.