27.12.2013/4068 HFD:2013:200

Beskattning av näringsinkomst - Allmännyttigt samfund - Näringsinkomst - Försäljning av så kallade adresser - Understödsförening - Utdelning av stipendier - Investeringsverksamhet

En stiftelse hade som syfte att stöda åtgärder med vilka man strävade efter att stöda ungdomar ekonomiskt, kulturellt och socialt, på landsbygden såväl som i bostadscentra. Sitt syfte förverkligade stiftelsen genom att ekonomiskt stöda ett partis ungdomsorganisation och bevilja stipendier och bidrag till ungdomar och samfund som främjade ungdomars verksamhet. Stiftelsen var moderbolag i en internationell koncern som producerade och sålde tryckalster och förmedlade också i betydande skala så kallade adresser, såsom en del av koncernens verksamhet.

Adressförsäljningen ansågs vara näringsverksamhet. Eftersom förmedlingen av adresser i jämförelse med stiftelsens övriga medelsanskaffning och -användning utgjorde en ekonomiskt betydelsefull del av stiftelsens verksamhet, ansågs stiftelsen inte uteslutande och omedelbart verka för allmännyttan, trots att den i ganska stor omfattning delade ut stipendier för allmännyttiga ändamål. Stiftelsen betraktades inte vid beskattningen som ett allmännyttigt samfund. Skatteåret 2006. Omröstning 4 - 1.

Inkomstskattelagen 22 §

Inkomstskattelagen 23 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.