22.11.2013/3651 HFD:2013:181

Handlingsoffentlighet - Forskningstillstånd - Vetenskaplig forskning - Forskningsprojekts vetenskaplighet - Receptdatabas - Läkemedelsföretag - Folkpensionsanstalten

Ett bolag, som bedrev läkemedelsepidemiologisk forskning, hade sökt ett i 28 § i offentlighetslagen avsett forskningstillstånd i syfte att för ett forskningsprojekt, som finansierades av ett läkemedelsföretag, få tillgång till uppgifter i Folkpensionsanstaltens receptdatabas, sedan uppgifterna anonymiserats.

Bolagets forskningsplan uppfyllde i sig de kvalitetskrav som skulle ställas på en saklig forskningsplan, och forskarna hade tillräcklig vetenskaplig kompetens. Även en undersökning av ett register kunde vara av vetenskaplig art och inte heller den omständigheten att ett läkemedelsföretag som finansiär deltog i undersökningen innebar i sig att forskningsprojektet inte kunde anses vetenskapligt. Forskningen måste dock uppfylla kraven på autonomi och offentlighet.

Genom forskningen kunde ur receptdatabasen samlas sådana uppgifter om inköp och användning av läkemedel som hade betydelse för det läkemedelsföretag som finansierade undersökningen. Forskningsuppgiften var avgränsad på ett sätt som inte var problemfritt och det var inte uteslutet att läkemedelsföretaget kunde ha möjligheter att påverka innehållet i de publikationer som skulle ges ut med anledning av undersökningen. Full säkerhet kunde inte vinnas om att forskningsprojektets huvudsakliga målsättningar skulle komma att vara vetenskapliga. Med hänsyn till det sätt på vilket forskningen skulle genomföras och bristerna i forskningsprojektets vetenskapliga karaktär hade Folkpensionsanstalten med stöd av 28 § i offentlighetslagen haft möjlighet att avslå bolagets tillståndsansökan.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 28 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.