8.10.2013/3173 HFD:2013:158

Inkomstbeskattning - Överlåtelsevinst av egendom - Affär av gåvonatur - Skogsavdrag som ska läggas till överlåtelsevinst - Anskaffningsutgift för den andel av fastighet som förvärvats mot vederlag

Genom en affär av gåvonatur hade A under skatteåret sålt hälften av fem skogsfastigheter för en köpeskilling om 22 000 euro. Som gängse värde för överlåtelsen hade i gåvobeskattningen fastställts 56 128 euro och som gåvans värde 34 128 euro. Den andel av egendomen som överlåtits mot vederlag representerade 39,2 procent av egendomen gängse värde. A hade i skogsavdrag utnyttjat mera än 60 procent av skogsfastighetens anskaffningsvärde, som var 56 564,20 euro.

Frågan gällde huruvida beloppet av det skogsavdrag som skulle läggas till överlåtelsevinsten, det vill säga i detta fall till den 173,21 euro stora överlåtelseförlusten, när det var fråga om en affär av gåvonatur skulle beräknas på den totala anskaffningsutgiften, 56 564,30 euro, eller på den andel av anskaffningsutgiften som motsvarade den andel av fastigheten som överlåtits mot vederlag, eller 22 173,81 euro. Förvaltningsdomstolen biföll A:s besvär och påpekade att om beräkningen av anskaffningsutgiften för den andel av en egendom som vid affär av gåvonatur förvärvats mot vederlag bestäms i 47 § 5 mom. i inkomstskattelagen, där det föreskrivs att anskaffningsutgiften för den andel som överlåtits mot vederlag är den del av anskaffningsutgiften för egendomen som hänför sig till denna. Med beaktande av denna bestämmelse skulle som beräkningsgrund även vid beräkningen av beloppet av det skogsavdrag som skulle läggas till överlåtelsevinsten användas den del av anskaffningsutgiften som proportionellt motsvarade den mot vederlag överlåtna andelen av fastigheten, det vill säga 22 173,21 euro, av vilket den 60 procent stora andel som ska läggas till överlåtelsevinsten utgjorde 13 303,93 euro. Högsta förvaltningsdomstolen avslog de besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hade anfört. Skatteåret 2009.

Inkomstskattelagen 46 § 8 mom., 47 § 5 mom. och 55 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.