28.6.2013/2210 HFD:2013:119

Utlänningsärende - Asyl - Internationellt skydd - Uppehållstillstånd - Avvisning till hemlandet - Tjetjenien - Flykt inom landet - Tortyr - Ryska federationen

En medborgare i Ryska federationen med hemort i Tjetjenien hade ansökt om internationellt skydd i Finland med hänvisning till att han till följd av sin släkts politiska profilering löpte risk att bli utsatt för förföljelse. Migrationsverket hade ansett att sökanden kunde bli utsatt för allvarlig fara om han återvände till Tjetjenien. Eftersom han dock under flera års tid under en del av året hade bott i republiken Komi, var flykt inom landet möjlig för honom, varför det inte fanns förutsättningar att bevilja honom internationellt skydd. Förvaltningsdomstolen avslog sökandens besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att ändringssökanden hade fast anknytning till republiken Komi, eftersom han med myndigheternas vetskap hade bott där och boendet varit av permanent karaktär och långvarigt. Med sökanden bodde där hade han inte haft problem med myndigheterna. Med hänsyn till förhållandena i repbulikten Komi samt den omständigheten att ändringssökanden inte själv var politiskt profilerad och att hans släkt inte för närvarande var politiskt aktiv, fanns det inte skäl att tro att han heller i fortsättningen skulle vara föremål för myndigheternas intresse i Komi. Det var således möjligt för ändringssökanden att även framgent bosätta sig på nämnda område och man kunde även förutsätta att sådan flykt inom landet som avses i 88 e § i utlänningslagen var möjlig för honom. Ändringssökanden var inte i behov av internationellt skydd.

Utlänningslagen 87 § 1 mom., 88 § 1 mom., 88 a §, 88 e §, 52 § 1 mom., 146 §, 147 § och 148 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.