19.4.2013/1347 HFD:2013:76

Markanvändning och byggande - Fritidshus - Året-runt-hus - Byggnadstillsyn - Slutsyn - Byggbestämmelsesamling - Dörröppning

Ett bolag hade uppfört ett fritidshus av parhustyp på ett strandplanerat område i närheten av ett turistcentrum. Enligt bygglovsansökan skulle huset användas för mera långvarigt boende, distansarbete och yrkesutövning. Det var inte meningen att byggnaden skulle användas i inkvarteringsrörelse. Till sin utrustning lämpade sig byggnaden för året-runt-boende. Dörröppningarna i bastun och toaletterna i bägge lägenheterna var smalare än 800 millimeter.

Vid slutsynen hade byggnadsinspektörerna ålagt byggaren att bredda ovan nämnda dörrar i bastuavdelningen och toaletterna till att motsvara kraven i del G1 i Finlands byggbestämmelsesamling. Byggnadsnämnden hade avslagit bolagets rättelseyrkande och förvaltningsdomstolen bolagets besvär.

I högsta förvaltningsdomstolen gällde det att med anledning av bolagets besvär avgöra huruvida del G1 i Finlands byggbestämmelsesamling kunde tillämpas på det ifrågavarande fritidshuset.

I huset fanns två lägenheter, och den rätt att besitta lägenheterna som aktierna medförde var inte begränsad till vissa tider. Byggnaden var belägen på ett strandplanerat område och enligt bygglovet var användningsändamålet fritidshus. Enligt handlingarna var byggnaden inte heller avsedd att användas året om så, att den med anledning av sin användning skulle ha kunnat jämställas med bostadsbyggnader som avses i del G1 i Finlands byggbestämmelsesamling.

Fakta i ärendet var således inte desamma som i avgörandet HFD 2011:53. Byggnadsinspektörerna hade därför inte kunnat bestämma att dörröppningarna i byggnadens bastuavdelning och toaletter skulle breddas och dörrarna bytas ut för att motsvara kraven i punkt 1.1.1 i del G1 i Finlands byggbestämmelsesamling. Förvaltningsdomstolens, byggnadsnämndens och byggnadsinspektörens beslut skulle således upphävas.

Markanvändnings- och bygglagen 13 §, 113 § 1 mom., 117 § 3 mom., 119 §, 124 § 1 mom., 141 §, 149 § 1 mom., 150 §, 182 § 1 mom.
Markanvändnings- och byggförordningen 51 § 2 mom., 53 § 2 mom.
Finlandsbyggbestämmelsesamling del G1, punkt 1.1.1.

Se även HFD 2011:53.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.