18.4.2013/1345 HFD:2013:75

En förvaltningsdomstols regionala behörighet - Domkrets - Regional förvaltningsmyndighet - Behörighet i en ärendegrupp - Verksamhetsområde som omfattar hela landet - Myndighet - Regionförvaltningverk

Enligt gällande bestämmelser hade Regionförvaltningsverket i Östra Finland behörighet att i hela landet avgöra tillståndsärenden enligt begravningslagen. Nämnda regionförvaltningsverk skulle i dessa ärenden betraktas en sådan i 12 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen avsedd myndighet vars verksamhetsområde omfattar hela landet.

Anhöriga till en avliden person hade anfört besvär över ett beslut som Regionförvaltningsverkets i Östra Finland med stöd av begravningslagen hade fattat i ett ärende som gällde tillstånd att flytta den avlidne från en begravningsplats till en annan. Enligt 12 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen skulle besvären prövas i den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den avlidnes gravplats var belägen.

Lagen om regionförvaltningsverken 6 § 1 mom.
Förvaltningsprocesslagen 12 § 2 mom.
Statsrådets förordning om regionförvaltningsverken 11 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.