18.4.2013/1299 HFD:2013:74

Miljötillstånd - Bergsbrytning och stenkrossning - Förutsättningar för att bevilja tillstånd - Speciella naturförhållanden - Dammutsläpp - Området som påverkas av ett projekt - Skyldighet att vara konsekvensmedveten - Utredningsskyldighet - Naturvård

En miljötillståndspliktig verksamhet omfattade bergsbrytning och stenkrossning. I bergsområdet hade påträffats arter av sällsynta spindeldjur samt eventuellt också en för vetenskapen hittills okänd spindeldjurart. De värden för forskningen som fynden av dessa spindeldjurarter representerade visade att det område som påverkades av projektet eventuellt hade betydelse som ett sådant speciellt naturförhållande som avses i 42 § 1 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen. I ärendet skulle också anses utrett att dammutsläppen från verksamheten försämrade spindeldjurarternas levnadsförhållanden på det område som påverkades av bergsbrytningen och stenkrossningen. Med hänsyn till detta samt även försiktighetsprincipen fanns det inte i detta skede förutsättningar att bevilja miljötillstånd för projektet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade också att det var tillståndssökandens sak att komma med tillräcklig utredning om att dammutsläppen eller andra eventuell miljöförorenande utsläpp från projektet inte skulle komma att medföra risker för sådana konsekvenser som enligt 42 § 1 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen hindrar beviljande av tillstånd. En allmän undersökning av de ovan nämnda djurarterna hörde däremot inte till detta tillståndsärende.

Miljöskyddslagen 5 § 1 mom., 35 § 2 mom. och 42 § 1 mom. 4 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.