16.4.2013/1281 HFD:2013:69

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Inkomstkälla - Avdragsgill utgift - Finansieringstillgångar - Placeringsfondandel - Överlåtelseförlust

Ett bolag som bedrev rörelse i jordbyggnadsbranschen hade placerat medel från sin näringsverksamhet i fondandelar i placeringsfonder. Bolaget hade uppgivit att avsikten med placeringarna hade varit att de skulle fungera som buffert om tiderna blev sämre eller investeringsbehov uppstod i bolaget. Medlen från realiseringen av fondandelarna hade också använts för dessa syften. Bolaget hade ägt fondandelarna mellan 1,5 och 3 år. Under dessa omständigheter och med hänsyn till att de belopp som placerats i fondandelarna inte hade varit oproportionellt höga i förhållande till bolagets rörelse, skulle fondandelarna betraktas som bolagets finansieringstillgångar. Bolaget fick vid beskattningen dra av överlåtelseförlusten från försäljningen av fondandelarna som en utgift som hänförde sig till den inkomstkälla som bolagets näringsverksamhet utgjorde. Skatteåret 2009.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 1 §, 2 §, 9 § och 12 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.