16.4.2013/1279 HFD:2013:67

Mervärdeskatt - Skattepliktig försäljning - Intressebevakningstjänst - Arvode som huvudmannen ska betala - Verksamhet som anförtrotts enskild serviceproducent - Myndighetsverksamhet - Socialvård - Onerös prestation - Skattegrund

En rättshjälpsbyrå köpte intressebevakningstjänster enligt lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten. Bolaget fick sitt arvode dels av rättshjälpsbyrån och dels av huvudmännen. De arvoden som bolaget fakturerade huvudmännen var överenskomna i ett avtal mellan bolaget och rättshjälpsbyrån och motsvarade till sitt belopp justitieministeriets anvisning om grunderna för bestämmande av arvode för intressebevakare.

De arvoden som bolaget fick av huvudmännen avsåg inte myndighetsverksamhet eller vederlag för försäljning av skattefria sociala tjänster och tjänsterna var inte heller på någon annan grund skattefria. Då det dessutom fanns ett direkt och omedelbart samband mellan de arvoden som bolaget fick av huvudmännen och de intressebevakningstjänster som bolaget sålde till rättshjälpsbyrån, skulle arvodena inräknas i skattegrunden för försäljningen av tjänsterna och bolaget skulle betala mervärdesskatt för dessa arvoden.

Förhandsavgörande för tiden 1.7.2011 - 31.12.2012.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom., 6 § 1 mom., 37 §, 38 § och 73 §
Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 2.1 c, 13.1, 73 och 132.1 g

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.