12.4.2013/1257 HFD:2013:66

Kommunalbesvär - Framläggande av protokoll - Sekretessbelagt ärende - Kommunmedlem som framställare av rättelseyrkande - Tid för framställning av rättelseyrkande - Tidpunkt från vilken tiden för framställande av rättelseyrkande räknas

Protokollet från ett sammanträde i styrelsen för stadens hamn hade inte framlagts offentligt till den del som det gällde sådana beslut som man hade ansett vara sekretessbelagda i sin helhet. När protokollet inte heller efter att sekretessgrunden hade upphört hade framlagts offentligt enligt vad som föreskrivs i 63 § i kommunallagen, hade den tid för framställande av rättelseyrkande som föreskrivs i 93 § i kommunallagen inte börjat löpa för en medlem av kommunen. Det sakande betydelse för saken att denna medlem av kommunen efter att sekretessgrunden upphört hade fått del av beslutet på annat sätt.

Kommunallagen 63 §, 89 § 1 mom., 90 § 1 mom., 92 § 1 och 3 mom. 93 § och 95 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.