11.4.2013/1228 HFD:2013:64

Mervärdesskatt - Skatt som får dras av - Allmän avdragsrätt - Begränsningar av avdragsrätten - Representationsutgifter - Läkemedelsdemonstrations- och utbildningstillfällen - Sedvanlig servering - Begränsad målgrupp - Marknadsföring till särskild målgrupp

Ett bolag som framställde, importerade och marknadsförde receptbelagda läkemedel ordnade läkemedelsdemonstrationer och produktutbildning för läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Vid dessa tillfällen presenterade och marknadsförde bolaget sina produkter och utbildade deltagarna i användningen av de läkemedel som bolaget framställde. I samband med läkemedelsdemonstrationerna bjöd bolaget deltagarna på kaffe och kaffebröd. Vid utbildningstillfällena bjöd man också på lunch av buffétyp. A Ab hade rätt att dra av den mervärdesskatt som ingick i de varor och tjänster som bolaget hade anskaffat för att ordna nämnda tillfällen och sedvanlig servering i samband med dem. Ansökningar om återbäring av mervärdesskatt för räkenskapsperioderna 1.1. - 31.12.2007 och 1.1. - 31.12.2008.

Mervärdesskattelagen 102 § 1 mom. 1 punkten (940/1999) och 114 § 1 mom. 3 punkten
Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 176
Unionens domstols dom i målen C-371/07, Danfoss och AstraZeneca samt C-177/99 och C-181/99, Ampafrance m.fl.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.