10.4.2013/1217 HFD:2013:62

Handikappservice - Färdtjänst för handikappade - Sätt på vilket service ordnas - Beställningsavgift för taxi - Beställning per telefon

En klient som anlitade färdtjänst för handikappade blev tvungen att betala en särskild beställningsavgift när hon per telefon beställde färdtjänst. Färdtjänsten hade inte ordnats på det sätt som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp om de kostnader som klienten förorsakades när hon använde servicen de facto överskred maximibeloppet för den avgift som skulle anses skälig och få uppbäras vid färdtjänst för handikappade enligt 6 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 1 §, 8 § 2 mom., 8 § 3 mom. och 10 §
Förordningen om service och stöd på grund av handikapp 4 § 3 mom. (808/1992)
Lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården och 4 § (1309/2003) 1 mom. 4 punkten
Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 6 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.