8.4.2013/1179 HFD:2013:60

Markanvändning och byggande - Förhållandet mellan planering av markanvändning och fastighetsbildning - Prövning av bygglovsansökan - Bygginskränkning i generalplan - Byggplats - Byggrätt - Prövning av ansökan om undantag - Fastighetsförrättning - Klyvning

I ärendet var frågan om två separata byggprojekt på två intill varandra belägna lägenheter, som genom klyvning hade bildats av samma moderlägenhet. På området gällde en generalplan med rättsverkningar, i vilken en byggplats hade anvisats på moderlägenheten. I generalplanen fanns bestämmelser om antalet byggnader och byggrättens storlek. Klyvningen hade skett efter att generalplanen hade vunnit laga kraft.

I ärendet gällde det att ta ställning till hur bygginskränkningarna i generalplanen skulle beaktas vid prövningen av ansökan om bygglov för byggprojekten och vid eventuell prövning av ansökan om undantag. Frågan gällde bland annat om de nuvarande ägarna till de lägenheter som bildats genom klyvning var för sig och oberoende av varandra kunde förfoga över den generalplanenliga byggrätt som tidigare hade tillhört ägarna till moderlägenheten gemensamt.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att förutsättningarna att genomföra byggprojekten skulle bedömas utgående från bestämmelserna i generalplanen. Vid denna bedömning gällde det dock att samtidigt ta hänsyn till att de lägenheter där byggprojekten var avsedda att genomföras inte var för sig utan gemensamt omfattades av planbestämmelserna. Den rätt till ytterligare byggande som var tillåten enligt generalplanen kunde således inte ensidigt hänföras endast den ena av de lägenheter som bildats genom klyvningen.

Markanvändnings- och bygglagen 43 § 2 mom. och 136 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.