15.1.2013/138 HFD:2013:3

Beskattning av personlig inkomst - Kapitalinkomst av skogsbruk - Skogsavdrag - Delägare i skogssammanslutning - Försäljning av andel i sammanslutning

Två syskon hade år 1995 av sin fars bror köpt hälften av den skogssammanslutning som fadern och hans bror tillsammans ägde och som omfattade ett outbrutet område av en fastighet. Vid beskattningen ansågs köpet medföra nytt underlag för det skogsavdrag som sammanslutningen kunde yrka. År 2007 köpte syskonen av sin far den andra hälften av samma skogssammanslutning. I sitt avgörande med anledning av skogssammanslutningens besvär ansåg förvaltningsdomstolen att i denna situation medförde även den av fadern inköpta andelen av skogssammanslutningen nytt underlag för det skogsavdrag som sammanslutningen kunde yrka. Högsta förvaltningsdomstolen avslog de besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hade anfört och i vilka enheten ansett att den överlåtelse av andelen i skogssammanslutningen som hade skett mellan delägare i sammanslutningen inte kunde anses ge underlag för skogsavdrag, eftersom skogssammanslutningen inte fick mera skog genom en sådan intern överlåtelse. Skatteåret 2007.

Inkomstskattelagen 55 § (1535/1992)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.