Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2011

Avgörandena nummersvis

120-101 100-81 80-61 60-41 40-21 20-1

14.4.2011/1057 HFD:2011:40
Missbruk av dominerande marknadsställning - Återförsäljarmarknad för ADSL-baserade för privathushåll avsedda Internetförbindelser - Traditionell teleoperatör - För konkurrerande operatörer avsedd DSL-återförsäljarprodukt - Vägran att leverera en produkt - Fastställande av en återförsäljarprodukts tekniska egenskaper - Marginalpress - Rättegångskostnader
13.4.2011/1025 HFD:2011:39
Statstjänsteman - Utnämningsbeslut - Besvär - Besvärsförbud - Grundläggande rättighet - Människorättskonventionen - Rättvis rättegång - Rättigheter och skyldigheter - Grundlagen - Konflikt
11.4.2011/1018 HFD:2011:38
Direkt beskattning - Beskattning av bassamfund - Ansökan om återbrytande - Fel i förfarandet - Underlåtelse att begära förhandsavgörande
11.4.2011/1001 HFD:2011:37
Miljötillstånd - Bränslestation - Förbud mot förorening av grundvatten - Viktigt grundvattenområde - Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Prövning in casu - Utredningsansvar - Plan
8.4.2011/998 HFD:2011:36
Utsläppshandel - Överförd koldioxid - Överföringsfaktor - Ändring av utsläppstillstånd - Fyllnadsämne vid tillverkning av papper (PCC) - Användning av koldioxid i växthus och genom nedkylning - Permanent upptagning av koldioxid - Nationell inventering - Förordnings lagstridighet - Statistikcentralens uppgifter - Näringsfrihet - Egendomsskydd
6.4.2011/951 HFD:2011:35
Statligt stöd - Kommunalbesvär - Aktieteckning - Befintligt stöd - Nytt stöd - Stödordning - Kommissionens formella granskningsförfarande
6.4.2011/950 HFD:2011:34
Statligt stöd - Förvaltningsbesvär - Aktieteckning - Befintligt stöd - Nytt stöd - Stödordning - Kommissionens formella granskningsförfarande - Jäv
6.4.2011/949 HFD:2011:33
Statligt stöd - Förvaltningsbesvär - Landskapsgaranti - Befintligt stöd - Nytt stöd - Stödordning - Kommissionens formella granskningsförfarande - Jäv
4.4.2011/919 HFD:2011:32
Beviljande av utkomststöd - Skyldighet att ordna service - Psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja - Ersättning mellan kommuner - Obehörig vinst
4.4.2011/911 HFD:2011:31
Beskattning av personlig inkomst - Styrelseledamots arvode - Rätt inkomsttagare - Kapitalplaceringsverksamhet
29.3.2011/853 HFD:2011:30
Vallagen - Riksdagsval - Valorgan - Valkretsnämnd - Sammansättning - Parti - Politisk representation - Regionförvaltningsverk
25.3.2011/777 HFD:2011:29
Offentlig upphandling - Val av anbudsgivare - Uteslutande ur anbudsförfarande - Skatteskuld - Mervärdesskatt - Proportionalitetsprincipen - Anbudsgivares utredningsskyldighet - Anbudshandlingar
25.3.2011/776 HFD:2011:28
Utlänningsärende - Främlingspass - Särskilda skäl - Oskälighet - Värnplikt - Turkiet
23.3.2011/766 HFD:2011:27
Förskottsuppbörd - Av arbetsgivaren ordnad företagshälsovård - Sjukvårdsförsäkring - Sedvanlig och rimlig personalförmån - Förhandsavgörande
23.3.2011/764 HFD:2011:26
Förskottsuppbörd - Skyldighet att verkställa förskottsinnehållning - Arbetsgivares socialskyddsavgift - Debitering enligt uppskattning - Flygpoängförmån - Privat bruk - Förmån som är jämställbar med lön - Värdering av förmån
18.3.2011/684 HFD:2011:25
Utlänning - Uppehållstillstånd - Internationellt skydd - Humanitärt skydd - Väpnad konflikt - Tillträde till ett säkert område - Exakt och aktuell landinformation
11.3.2011/620 HFD:2011:24
Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Kommunal samverkan - Sjuktransport - Definition av upphandlingsavtal - Upphandling hos enheter anknutna till den upphandlande enheten
11.3.2011/619 HFD:2011:23
Markanvändning och byggande - Villkor i bygglov - Ändring av bygglov - Ibruktagande av byggnad - Slutsyn - Syneprotokoll - Förvaltningsbeslut - Överklagbarhet
9.3.2011/588 HFD:2011:22
Lag om likabehandling - Diskriminering och trakassering - Romer - Televisionsserie - Rundradion - Yttrandefrihet
7.3.2011/547 HFD:2011:21
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Fusion - Förlustutjämning - Dotterbolag med säte i Sverige
Avgörandena nummersvis

120-101 100-81 80-61 60-41 40-21 20-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.