Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2011

Avgörandena nummersvis

120-101 100-81 80-61 60-41 40-21 20-1

29.6.2011/1793 HFD:2011:60
Gåvoskatt - Skattelättnad vid generationsväxling - Gårdsbruk - Bostadsbyggnad - Besittningsrätt som säljarna förbehåller sig
29.6.2011/1792 HFD:2011:59
Offentlig upphandling - Direktupphandling - När kan direktupphandling ske - Hälso- och sjukvård - Rekryteringsprogramvara - Hotande arbetskonflikt - Påföljder - Primära påföljder - Gottgörelse
27.6.2011/1765 HFD:2011:58
Kommunalbesvär - Proprieborgen - Annat beslut än avgörande - Verkställighetsförbud - Motivering av beslut - Unionens rättsregler - Statligt stöd
23.6.2011/1745 HFD:2011:57
Beskattning av personlig inkomst - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Allmänt skattskyldig i Finland - Förlust för överlåtelse av en fastighet som är belägen i en stat som hör till Europeiska unionen
22.6.2011/1743 HFD:2011:56
Kyrkligt ärende - Religionsfrihet - Mänsklig rättighet - Grundläggande rättighet - Proportionalitetsprincipen - Kvinnlig präst - Ungdomsarbetsledare - Jämlikhet - Handlande i strid med tjänsteplikt - Uppsägning
17.6.2011/1711 HFD:2011:55
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelseförlust - Aktier som förlorat sitt värde - Konkurs - Slutlig förlust - Rätt skatteår
7.6.2011/1478 HFD:2011:54
Markanvändning och byggande - Generalplan - Markägare - Byggrätt - Oskälig olägenhet - Jämbördighet - Tillräcklig utredning om naturförhållanden - Möjlighet att uttala sin åsikt om utredningar - Rekreationsområde - Krav på innehållet i en plan - Naturvärden
1.6.2011/1440 HFD:2011:53
Markanvändning och byggande - Byggbestämmelsesamling - Bostadslägenheter - Fritidsbostad - Byggnadstillsyn - Syneförrättning före ibruktagandet - Protokoll från syneförrättning - Trappors minsta bredd - Överklagbarhet
30.5.2011/1423 HFD:2011:52
Mervärdesskatt - Mervärdesskattens tillämpningsområde - Placeringsverksamhet - Aktieförsäljning - Rätt att dra av kostnader som hänför sig till aktieförsäljning - Direkt och omedelbart samband - Allmänna omkostnader - Försäkringsbolag
27.5.2011/1401 HFD:2011:51
Gåvoskatt - Generationsväxling - Vederlag - Inlösningspris som aktiebolag betalar till överlåtaren för aktier i bolaget
27.5.2011/1400 HFD:2011:50
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Delägare i ett inbördes försäkringsbolag - Försäkringsbolags fusion - Fusionsvederlag
23.5.2011/1351 HFD:2011:49
Inlösningstillstånd - Naturgasledning - Besvärsrätt - Invånarförening - Miljökonsekvensbedömning - Århuskonventionen - Nationella rättsmedel - Tolkningsverkan
23.5.2011/1350 HFD:2011:48
Täktverksamhet - Part - Förfarandet i en regional förvaltningsdomstol - Deltagande i tillståndsförfarande - Opartisk handläggning - Hörande - Tillstånd till täktverksamhet - Anmärkning
23.5.2011/1349 HFD:2011:47
Offentlig upphandling - Kommunalbesvär - Byggnadsentreprenad - Tjänsteupphandlingskontrakt - Livscykelmodellen - Hyreskontrakt som avser kommunal egendom - Kontraktsarrangemang - Kontrakt som bildar en helhet - Marknadsdomstolens behörighet
20.5.2011/1348 HFD:2011:46
Överlåtelseskatt - Dröjsmålsförhöjning - Lagfart - Avslag på lagfartsansökan
18.5.2011/1325 HFD:2011:45
Beskattning av personlig inkomst - Eliminering av internationell dubbelbeskattning - Skatteavtalet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater - Avräkning av utländsk skatt - Avräkningens belopp
18.5.2011/1324 HFD:2011:44
Gåvoskatt - Gåvotagare - Bolag som hjälp - Skatteklass
11.5.2011/1230 HFD:2011:43
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd för familjeåterförening - Försörjningsförutsättningen - Förbindelse av annan
27.4.2011/1158 HFD:2011:42
Utländskt bassamfund - Finansministeriets förordning - Avsaknad av en förordning av finansministeriet - Svarta listan
20.4.2011/1119 HFD:2011:41
Punktskatt - Skatteförhöjning - Grovt skattebedrägeri - Ne bis in idem -förbudet - Parallella förfaranden
Avgörandena nummersvis

120-101 100-81 80-61 60-41 40-21 20-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.