Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2011

Avgörandena nummersvis

120-101 100-81 80-61 60-41 40-21 20-1

23.9.2011/2698 HFD:2011:80
Beskattning av personlig inkomst - Utgift för inkomstens förvärvande eller bibehållande - Motorsågsavdrag
21.9.2011/2659 HFD:2011:79
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Näringsverksamhet - Bildande av bostadsaktiebolag Överlåtelse av bostadsaktier
16.9.2011/2618 HFD:2011:78
Medborgarskapsärende - Födelselandsprincipen - Bestämning av medborgarskapsstatus - Statslös - Faderskapsutredning - Skyldighet att medverka - Migrationsverket
16.9.2011/2617 HFD:2011:77
Medborgarskapsärende - Bestämmande av medborgarskapsstatus - Födelselandsprincipen - Statslös - Besluts bestånd - Ändring av beslut - Rättskraft - Migrationsverket
13.9.2011/2549 HFD:2011:76
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Fastighetsförsäljning - Rätt att dra av kostnader som hänför sig till försäljningen av en skogsfastighet - Direkt och omedelbart samband - Allmänna omkostnader - Bolag inom träförädlingsindustrin
8.9.2011/2508 HFD:2011:75
Mervärdesskatt - Rörelse - Intressebevakning - Vederlag - Medlemsavgift - Ansökan om at bli mervärdesskattskyldig
30.8.2011/2421 HFD:2011:74
Mervärdesbeskattning - Mervärdesskattens tillämpningsområde - Överlåtelse av rörelse eller del av rörelse - Försäljning av fastighet jämte hyreskontrakt - Fortsättning av uthyrningsverksamhet
23.8.2011/2262 HFD:2011:73
Handlingars offentlighet - Rättegångshandling - Förvaltningsprocess - Högsta förvaltningsdomstolen - Föredragandens promemoria - Parts rätt att ta del av en handling - Rättegångspart - Överläggningssekretess - Förvaltningsdomstols överläggningssekretess
23.8.2011/2261 HFD:2011:72
Offentlig upphandling - Uteslutande från anbudsförfarande - Anbud som motsvarar anbudsförfrågan - Byggnadstekniska arbeten - Tilläggs- och ändringsarbeten - Pris per enhet - Anbudshandlingar
19.8.2011/2241 HFD:2011:71
Inkomstbeskattning - Retroaktivt beviljad invalidpension - Återkrav av arbetslöshetsdagpenning - Rättelse av inkomst av förmån - Pensionsinkomstavdrag
12.8.2011/2126 HFD:2011:70
Mentalvårdsärende - Psykiatrisk sjukvård - Kriminalpatient - Fortsatt vård - Frist - Underställning - Behörighet
12.8.2011/2120 HFD:2011:69
Handikappservice - Gravt handikappad - Personlig assistans - Kapacitet - Förmåga att definiera assistansens innehåll och hur den ska ges - Utvecklingsstörd
8.8.2011/2095 HFD:2011:68
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Anslutningsavgift som returneras - Överlåtbar anslutning - Skattepliktig inkomst - Avgiftsbelagd tjänst
26.7.2011/2043 HFD:2011:67
Fastighetsbeskattning - Skattskyldighet - Fastighetsköp - Äganderätt - Uppskjutande villkor - Besittningsrätt - Stadsfullmäktiges beslut
8.7.2011/1981 HFD:2011:66
Markanvändning och byggande - Anmälningsförfarande - Att förutsätta en ansökan om åtgärdstillstånd - Förvaltningsbeslut - Överklagbarhet
6.7.2011/1904 HFD:2011:65
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Miljöskyddslagen - Avfallslagen - REACH-förordningen - Förvaltningstvång - Med CCA-lösning impregnerat virke - Problemavfall - Avfall - Behov av tillstånd - Förorening av mark - Natura 2000-objekt - Nationella miljöskyddsbestämmelser - Begränsning av utsläppande på marknaden och användning - Fri rörlighet - Bilaga XVIII till REACH-förordningen - Träbelagd trä
5.7.2011/1898 HFD:2011:64
Utlänningsärende - Registrering av unionsmedborgares uppehållsrätt - När behövs registrering
5.7.2011/1883 HFD:2011:63
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Unionsmedborgarskapets betydelse - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol
5.7.2011/1882 HFD:2011:62
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Unionsmedborgarskapets betydelse - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol
30.6.2011/1812 HFD:2011:61
Markanvändning och byggande - Stranddelgeneralplan - Statens mark - Fortstyrelsen - Strandbyggande
Avgörandena nummersvis

120-101 100-81 80-61 60-41 40-21 20-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.