Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2011

Avgörandena nummersvis

120-101 100-81 80-61 60-41 40-21 20-1

30.12.2011/4002 HFD:2011:120
Varumärke (figur) - Tid för vilken förordningen (EG) nr 110/2008 tillämpas - Förhandsavgörande av unionens domstol - Skydd av geografisk beteckning - Vilseledande beteckning - Upphävande av registrering
30.12.2011/4001 HFD:2011:119
Varumärke (figur) - Tid för vilken förordningen (EG) nr 110/2008 tillämpas - Förhandsavgörande av unionens domstol - Skydd av geografisk beteckning - Jämförbar alkoholdryck - Direkt användning för kommersiellt syfte - Anspelning - Upphävande av registrering
30.12.2011/3903 HFD:2011:118
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdrag för förluster - Ägarväxling - Undantagstillstånd - Unionsrätten - Statligt stöd
30.12.2011/3902 HFD:2011:117
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Äktenskap - Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet - Muntlig förhandling - Förvaltningsdomstol
30.12.2011/3901 HFD:2011:116
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Äktenskap - Syfte med inresa eller vistelse i landet - Kringgående av bestämmelser - Grundad anledning för misstanke om kringgåendesyfte
28.12.2011/3750 HFD:2011:115
Vattenhushållningsärende - Vattenlagen - Lagen om vattenrätten - Kraftverk - Isväg - Kemi älv - Ändring av tillståndsvillkor - Ändring av förpliktelse till annan - Ändrade förhållanden - Oförändrad verksamhet
27.12.2011/3738 HFD:2011:114
Utlänning - Asyl - Internationellt skydd - Sur place -situation - Omvändelse från islam - Jehovas vittne - Prövning av religiös övertygelse - Muntlig förhandling
27.12.2011/3737 HFD:2011:113
Barnskydd - Avslutande av omhändertagande av barn - Långvarig vård av barn utom hemmet - Barnets bästa
23.12.2011/3715 HFD:2011:112
Enskild väg - Kommunalbesvär - Väglag - Bidrag - Bidragsgrunder - Bidragsvillkor - Kommunens prövningsrätt - Förvaltningens rättsprinciper - Ändamålsbundenhet - Jämlikhet
23.12.2011/3685 HFD:2011:111
Körförbud - Körförbuds längd - Beräknande av laga tid - Påföljd
21.12.2011/3625 HFD:2011:110
Markanvändning och byggande - Bygglov - Besittning till byggplats - Utredning - Äganderätt - Rådighetsbegränsning - Besittningsrätt - Nyttjanderätt
21.12.2011/3604 HFD:2011:109
Naturgasmarknaden - Leveransskyldighet - Naturgas som omfattas av leveransskyldigheten - Bedömning av prissättningens skälighet - Rättelse av prissättning
20.12.2011/3594 HFD:2011:108
Stöd till företag - Villkor för betalning av stöd - Stödberättigande kostnader - Tidpunkten när stödansökan blir anhängig - Avbrytande av betalning av stöd - Inledande av åtgärd - Uppförande av byggnad
19.12.2011/3589 HFD:2011:107
Avgångsålder - Polisbefäl - Kriminalöverkommissarie - Likabehandling - Ålder - Grundlagen - Konflikt
16.12.2011/3584 HFD:2011:106
Mervärdesskattelagen - Skattskyldighet - Rörelse - Anläggning av avloppsnät - Upprätthållande och underhåll av avloppsnät - Avdragsgill skatt - Allmän avdragsrätt - Andelslag
16.12.2011/3577 HFD:2011:105
Markanvändning och byggande - Besvärsrätt - Rättelseyrkande - Byggande som förutsätter rivning av byggnad - Bygglov - Kommunmedlem - Rivningslov - Byggnadsskydd
16.12.2011/3576 HFD:2011:104
Arbetarskydd - Beställaransvarslagen - Beställarens utredningsskyldighet - Etablerad verksamhet - Utländskt företag - Försummelseavgift - Registeranteckning - Faktisk verksamhet
14.12.2011/3564 HFD:2011:103
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Förtäckt dividend - Andelslag - Försäljning av produkter och tjänster till medlemmar till pris som understiger gängse priset
13.12.2011/3522 HFD:2011:102
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Överlåtelse av egen bostad - Överlåtelse av besittningsrätt
12.12.2011/3507 HFD:2011:101
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Allmänt skattskyldig - Avräkning av källskatt - Datorprogramvara - Nyttjanderätt - Royalty - Inkomst av rörelse - Japan - Folkrepubiken Kina - Republiken Korea
Avgörandena nummersvis

120-101 100-81 80-61 60-41 40-21 20-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.