30.12.2011/4001 HFD:2011:119

Varumärke (figur) - Tid för vilken förordningen (EG) nr 110/2008 tillämpas - Förhandsavgörande av unionens domstol - Skydd av geografisk beteckning - Jämförbar alkoholdryck - Direkt användning för kommersiellt syfte - Anspelning - Upphävande av registrering

Förordningen (EG) Nr 110/2008 var tillämplig på bedömningen av förutsättningarna för registrering av varumärket KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri - Likör - Liqueur 21 % Vol Lignell & Piispanen 500 ml (figur), trots att förordningen hade trätt i kraft först efter att registreringsansökan hade lämnats in och varumärket hade registrerats. Det begränsade undantag om vilket bestäms i förordningen var inte tillämpligt, eftersom uttrycket Cognac var skyddat som geografisk beteckning i unionsrätten alltsedan 15.6.1989 och ansökningen om registrering av varumärket hade gjorts efter 1.1.1996.

Enligt förordningen ska myndigheterna avslå eller ogiltigförklara en registrering av ett varumärke som innehåller eller består av en geografisk beteckning, ifall att användningen av varumärket skulle kunna leda till någon av de situationer som avses i artikel 16. Varumärket innehöll den geografiska beteckningen Cognac, som skyddades enligt förordningen, samt denna beteckning i generisk form och översättning (KONJAKKI). Beteckningen hade inte blivit generisk och den fick inte användas i etiketten på en spritdryck eller i presentationen av en sådan.

Varumärket var registrerat för en spritdryck som bland annat till sin alkoholhalt inte motsvarade definitionen på vinsprit och således inte heller motsvarade kravspecifikationerna för den geografiska beteckningen Cognac. Den produkt som avsågs med varumärket kunde som spritdryck jämföras med den spritdryck som registrerats med den geografiska beteckningen. Om ett varumärke, som innehöll den geografiska beteckningen, ett uttryck motsvarande beteckningen eller en översättning av den användes för att beteckna spritdrycker som inte motsvarade dessa geografiska beteckningars kravspecifikationer, var det fråga om i förordningen avsedd direkt användning i kommersiellt syfte av produkter som är jämförbara med den spritdryck som är registrerad under den geografiska beteckningen i fråga, men som beteckningen inte omfattar. I konsumentens ögon anspelade varumärket dessutom på den produkt som hade den skyddade ursprungliga benämningen. Användningen av varumärket innebar således också en sådan anspelning som avses i artikel 16 b i nämnda förordning.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89
Varumärkeslagen 14 § 1 mom. 1, 2 och 11 punkten (56/2000) samt 21 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.