27.12.2011/3738 HFD:2011:114

Utlänning - Asyl - Internationellt skydd - Sur place -situation - Omvändelse från islam - Jehovas vittne - Prövning av religiös övertygelse - Muntlig förhandling

En asylsökande som hade kommit till Finland med maka och barn hade berättat att familjen hade blivit tvungen att lämna sitt hemland av den anledningen att sökanden där hade blivit anhållen när han hade visat intresse för kristendomen. Enligt skriftliga dokument hade makarna under sin vistelse i Finland anslutit sig till ett religiöst samfund, Jehovas vittnen, och tillsammans med sitt minderåriga barn aktivt deltagit i församlingens verksamhet.

En omvändelse från islam kan i asylsökandenas hemland medföra dödsstraff. Med beaktande av den skriftliga utredning om religionsutövningen som sökandena hade lämnat redan under handläggningen i förvaltningsdomstolen hade förvaltningsdomstolen inte haft rätt att avslå besvären utan att hålla muntlig förhandling i ärendet. Genom muntlig förhandling var det möjligt att få exaktare uppgifter om förhållandena kring omvändelsen och dess äkthet samt om hur ändringssökandena skulle komma att utöva sin religion i sitt hemland och vilka påföljder detta kunde medföra för dem.

På ovan nämnda grunder och med hänsyn till den utredning som lämnats till högsta förvaltningsdomstolen upphävde högsta förvaltningsdomstolen förvaltningsdomstolens beslut och återvisade målet till förvaltningsdomstolen för att där handläggas på nytt.

Utlänningslagen 87, 88, 88 a och 88 b § samt 38 § i förvaltningsprocesslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.