27.12.2011/3737 HFD:2011:113

Barnskydd - Avslutande av omhändertagande av barn - Långvarig vård av barn utom hemmet - Barnets bästa

Att avsluta omhändertagandet av ett barn som länge hade varit i vård utom hemmet stod inte i strid med barnets bästa på det sätt som avses i barnskyddslagen.

Orsaken till omhändertagandet hade varit moderns drogproblem och mentala problem.
Barnet hade tillbringat cirka 10 år i samma familj. Fadern förmåga att vara förälder eller hans förhållanden i övrigt var inte behäftade med några brister. Förvaltningsdomstolen ansåg att det tydligt stod i strid med barnets bästa att avsluta omhändertagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens och tjänsteinnehavarnas beslut och bestämde att omhändertagandet skulle avslutas.

Barnskyddslagen 47 § 1 och 3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.