23.12.2011/3685 HFD:2011:111

Körförbud - Körförbuds längd - Beräknande av laga tid - Påföljd

Enligt 78 § 3 mom. i vägtrafiklagen meddelar polisen körförbud i de fall som avses i lagens 75 § 2 mom. och i de fall som avses i 3-6 punkten av nämnda moment meddelas förbudet för minst en och högst sex månader. Polisen hade meddelat A ett körförbud som enligt polisens beslut började 10.5.2010 och upphörde 10.11.2010.

Då körförbudet enligt lagen inte kunde gälla längre än sex månader, skulle ett körförbud som börjat 10.5.2010 upphöra senast 9.11.2011. Körförbudets längd skulle räknas så, att både dagen när förbudet började och dagen när det slutade räknades med. Den maximitid för förbudet som föreskrevs i ovan nämnda bestämmelse var inte en sådan laga tid som skulle iakttas vid domstol eller annan myndighet och på vilken skulle tillämpas lagen om beräknande av laga tid. Omröstning 3-2.

Vägtrafiklagen 75 § 2 mom. 4 punkten och 78 § 3-4 mom.
Lagen om beräknande av laga tid 1-3 §

Jfr HFD 2006:86.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.