21.12.2011/3625 HFD:2011:110

Markanvändning och byggande - Bygglov - Besittning till byggplats - Utredning - Äganderätt - Rådighetsbegränsning - Besittningsrätt - Nyttjanderätt

A hade ansökt om bygglov för att få placera en bastubyggnad på sin fastighet. Fastigheten hade bildats genom klyvning av en fastighet av vilken A hade ägt kvotdelarna 77/720 och 9/32. Kvotdelen 9/32 belastades av en nyttjande- och besittningsrätt för B. Vid den registrerade klyvningsförrättningen hade med parternas samtycke beslut fattats om den närmare innebörden av den nyttjande- och besittningsrätt som skulle belasta den fastighet som bildades åt A. Frågan huruvida A hade tillräcklig besittningsrätt till byggplatsen skulle bedömas ur det perspektivet huruvida bygget hindrade utövningen av B:s nyttjande- och besittningsrätt. Om bygget inte hindrade utövningen av B:s nyttjande- och besittningsrätt, kunde bygglov beviljas oberoende av att B inte hade gett sitt samtycke till bygget.

Markanvändnings- och bygglagen 131 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.