19.12.2011/3589 HFD:2011:107

Avgångsålder - Polisbefäl - Kriminalöverkommissarie - Likabehandling - Ålder - Grundlagen - Konflikt

En kriminalöverkommissarie hade begärt att förvaltningsdomstolen skulle fastställa att han var skyldig att avgå från sin tjänst som kriminalöverkommissarie hos centralkriminalpolisen först när han fyllde 68 år, vilket är den allmänna avgångsåldern för tjänstemän enligt statstjänstemannalagen. Enligt 24 § 2 mom. i polisförvaltningsförordningen är avgångsåldern för en kriminalöverkommissarie 63 år, eftersom han tillhör polisbefälet.

I målet hade inte utretts eller av sammanhanget framgått att det skulle ha finnas objektiva och välgrundade skäl eller målsättningar som skulle motivera att en polisman som tillhörde befälet vid centralkriminalpolisen skulle ha en lägre avgångsålder än den allmänna avgångsåldern för tjänstemän.

Regleringen skulle anses stå i strid med lagen och direktivet om likabehandling. Bestämmelser enligt vilka tjänsteförhållandet för en polisman som tillhör befälet vid centralkriminalpolisen automatiskt upphör vid slutet av den månad under vilken polismannen fyller 63 år kunde inte tillämpas till tjänstemannens nackdel. Enligt 107 § i grundlagen skulle bestämmelsen därför inte tillämpas, då den stod i strid med lag. Följaktligen var det inte nödvändigt att ta ställning till huruvida förordningens bestämmelse om avgångsålder stod i strid med 6 § i grundlagen eller det 12:e tilläggsprotokollet till Europeiska människorättskonventionen. Av samma skäl var det inte heller nödvändigt att ta ställning till de juridiska konsekvenserna av att kraven i 80 § i grundlagen inte blev tillgodosedda om en tjänstemans avgångsålder reglerades på förordningsnivå.

Finlands grundlag 6 §, 80 § 1 mom., 106 § och 107 §
Statstjänstemannalagen 35 §
Polisförvaltningsförordningen 24 §
Lagen om likabehandling 2 § 1 mom. 2 punkten, 6 § och 7 § 1 mom. 2 och 3 punkten
Rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.