16.12.2011/3577 HFD:2011:105

Markanvändning och byggande - Besvärsrätt - Rättelseyrkande - Byggande som förutsätter rivning av byggnad - Bygglov - Kommunmedlem - Rivningslov - Byggnadsskydd

En bygginspektör hade beslutat bevilja bygglov för en tillbyggnad till en byggnad på det villkoret att tillbyggnaden uppfördes i stället för en annan byggnad, som skulle rivas. Den sistnämnda byggnaden låg i anslutning till den byggnad som skulle byggas till.

De bestämmelser som bestämde besvärsrätten och således även rätten att yrka rättelse av bygginspektörens beslut var enbart bestämmelserna i 192 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen, som gäller bygglov, och bestämmelsen i 3 mom. i samma paragraf om bygglov som beviljas så, att byggande enligt bygglovet innebär att en byggnad för vilken det krävs rivningslov rivs. Däremot bestämdes besvärsrätten i en situation som denna inte enligt bestämmelsen om rivningslov i 192 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Markanvändnings- och bygglagen 125 §, 127 §, 135 § 3 mom., 139 §, 187 § 1 mom. och 192 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.