12.12.2011/3507 HFD:2011:101

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Allmänt skattskyldig - Avräkning av källskatt - Datorprogramvara - Nyttjanderätt - Royalty - Inkomst av rörelse - Japan - Folkrepubiken Kina - Republiken Korea

Ett bolag hade gett sina i Japan, Folkrepubliken Kina och Republiken Korea bosatta kunder rätt att använda ett datorprogram som bolaget hade tagit fram. Datorprogrammen hade levererats på CD-ROM-skivor, från vilka programmet kunde installeras i kundernas datorer. Kunderna hade använt datorprogrammen i sin affärsverksamhet. De hade inte rätt att sälja eller överlåta programvaran vidare. De betalningar som bolaget fick från dessa kunder betraktades som inkomst av rörelse som avses i artikel 7 i Finlands skatteavtal med Japan, Folkrepubliken Kina och Republiken Korea.

Lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning 3 §
Avtalet mellan Republiken Finland och Japan för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst samt kringgående av skatt, artiklarna 7, 12 och 23
Avtalet mellan Republiken Finland och Folkrepubliken Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, artiklarna 7, 12 och 23
Avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Korea för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, artiklarna 7, 12 och 22

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.