13.9.2011/2549 HFD:2011:76

Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Fastighetsförsäljning - Rätt att dra av kostnader som hänför sig till försäljningen av en skogsfastighet - Direkt och omedelbart samband - Allmänna omkostnader - Bolag inom träförädlingsindustrin

A Ab var mervärdesskattskyldig för verksamhet inom träförädlingsindustrin och hade köpt skogsfastigheter som användes i nämnda verksamhet. Fastigheterna användes således i bolagets skattepliktiga rörelse, men när de blev obehövliga för rörelsen sålde bolaget dem vidare. Bolaget hade inte rätt att i sin mervärdesbeskattning dra av mervärdesskatten i tjänster som hänförde sig till försäljningen av dessa skogsfastigheterna.

Ansökningar om återbäring av mervärdesskatt för räkenskapsperioderna 1.1.-31.12.2004, 1.1.-31.12.2005 och 1.1.-31.12.2006.

Mervärdesskattelag 1 § 1 mom. 1 punkten, 27 § 1 mom. och 102 §

Europeiska gemenskapernas råds sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEG) artikel 2.1 och 17.1 och 17.2
Unionens domstols dom i målet C-29/08, SKF, och den rättspraxis som framgår av nämnda dom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.