8.9.2011/2508 HFD:2011:75

Mervärdesskatt - Rörelse - Intressebevakning - Vederlag - Medlemsavgift - Ansökan om at bli mervärdesskattskyldig

Föreningen A rf, som var verksam i handelsbranschen, hade som ändamål för sin verksamhet att driva sina medlemmars allmänna intressen. Föreningens verksamhet var av sådan karaktär att den medlemsavgift som medlemmarna betalade inte kunde hänföras till någon bestämd tjänst som föreningen producerade och det fanns inget direkt samband mellan föreningens verksamhet och den nytta som den medförde för en enskild person. Eftersom det således inte fanns något direkt samband mellan föreningens tjänst och den medlemsavgift som en medlem betalade till föreningen, var medlemsavgiften inte något vederlag för tjänster som föreningen utförde för medlemmens räkning. Således hade föreningen inte bedrivit hela sin verksamhet i form av en sådan rörelse som avses i 1 § 1 mom. i mervärdesskattelagen. Föreningen kunde således inte med stöd av 12 § 1 mom. i mervärdesskattelagen på ansökan bli mervärdesskattskyldig för hela den verksamhet som avsågs i föreningens ansökan om förhandsavgörande och inte dra av hela den mervärdesskatt som ingick i föreningens kostnader.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 16.12.2009 - 31.12.2010

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 4 §, 12 § 1 mom. och 102 § 1 mom. § punkten
Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt mervärdesskattesystem artikel 2. 1 a och 2. 1 c samt artikel 9.1 och 9.2

Europeiska unionens domstols dom i målet C-515/07, VNLTO
Europeiska unionens domstols dom i målet C-102/86, Apple and Pear

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.