30.8.2011/2421 HFD:2011:74

Mervärdesbeskattning - Mervärdesskattens tillämpningsområde - Överlåtelse av rörelse eller del av rörelse - Försäljning av fastighet jämte hyreskontrakt - Fortsättning av uthyrningsverksamhet

A Ab bedrev uthyrning av affärsfastigheter som ägdes av bolaget. Bolaget var också infört i registret över mervärdesskattskyldiga för rörelse innefattande upplåtelse av nyttjanderätt till fastigheter. A Ab hade till B Ab sålt affärsfastigheter på sex olika orter i Finland. Samtliga de sålda fastigheterna hade använts av A Ab i dess mervärdesskattepliktiga uthyrningsrörelse. Även köparen B Ab bedrev uthyrning av affärsfastigheter och bolaget var infört i registret över mervärdesskattskyldiga för rörelse innefattande upplåtelse av nyttjanderätt till fastigheter. I samband med försäljningen överfördes alla hyreskontrakten för de sålda fastigheterna på B Ab, som fortsatte den mervärdesskattepliktiga uthyrningen av fastigheterna till samma hyresgäster. A Ab fortsatte sin uthyrningsverksamhet med sina återstående affärsfastigheter.

Fastigheterna och hyreskontrakten utgjorde en sådan i 19 a § 1 mom. i mervärdesskattelagen avsedd del av en rörelse att överlåtelse av varor och tjänster inte betraktas som försäljning när de överlåts i samband med att en sådan del av en rörelse överlåts. I detta sammanhang saknade det betydelse att A Ab inte hade överlåtit samtliga de fastigheter som ingick i rörelsen, utan efter överlåtelsen fortsatte att bedriva samma rörelse med andra fastigheter.

Skatteverkets förhandsavgörande för tiden 5.11.2008-31.12.2009
Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 17 §, 18 § och 19 a §
Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, artikel 2.1.a och 2. 1.c, 14.1, 19, 24.1 och 29
Unionens domstols dom i målet C-497/01, Zita Modes, och den rättspraxis som framgår av denna dom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.