23.8.2011/2262 HFD:2011:73

Handlingars offentlighet - Rättegångshandling - Förvaltningsprocess - Högsta förvaltningsdomstolen - Föredragandens promemoria - Parts rätt att ta del av en handling - Rättegångspart - Överläggningssekretess - Förvaltningsdomstols överläggningssekretess

Rätten för en person som var part i en rättegång att ta del av de med hänvisning till överläggningssekretessen sekretessbelagda avsnitten i föredragandens promemoria i högsta förvaltningsdomstolen reglerades av bestämmelserna i 9 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar.

Sekretessen i fråga om förvaltningsdomstolars överläggning, om vilken bestäms i 15 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar, omfattade enligt HFD inte bara promemorians bedömning av fakta och de juridiska frågorna i målet och promemorians redogörelse för behövligt material och omständigheter som låg till grund för denna bedömning, utan också det till promemorian fogade beslutsutkastet i dess helhet, såväl det refererande avsnittet som det egentliga beslutsförslaget och de skäl som anförts till stöd för det.

Omröstning om överläggningssekretessens omfattning 4-1.
Lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar 9 och 15 §

Om rättegången i fråga, se HFD:2011:39.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.