23.8.2011/2261 HFD:2011:72

Offentlig upphandling - Uteslutande från anbudsförfarande - Anbud som motsvarar anbudsförfrågan - Byggnadstekniska arbeten - Tilläggs- och ändringsarbeten - Pris per enhet - Anbudshandlingar

I syfte att trygga sin avtalsrättsliga ställning kan en upphandlande enhet från anbudsförfarandet utesluta ett anbud som inte uppfyller de krav som ställs på anbudet, förutsatt att kraven inte står i strid med lagen om offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling innehåller inte bestämmelser som skulle hindra detta. I det aktuella fallet ansåg HFD att det inte stred mot lagen om offentlig upphandling att kräva att anbudsgivarna skulle uppge de priser per enhet som de tillämpade vid tilläggs- och ändringsarbeten. Eftersom det överklagande bolaget - i motsats till bland annat anbudsgivaren med det segrande anbudet - hade lämnat ett anbud där bolaget inte hade gett några som helst uppgifter om de priser per enhet för tilläggs-, ändrings-, eller hjälparbeten som begärts i anbudsförfrågan och inte heller några andra priser per enhet, hade den upphandlande enheten haft rätt att utesluta anbudet från anbudsförfarandet på den grunden att anbudet inte motsvarade anbudsförfrågan.

Lagen om offentlig upphandling 2 § 1 mom., 69 § 1-3 mom. och 72 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.