19.8.2011/2241 HFD:2011:71

Inkomstbeskattning - Retroaktivt beviljad invalidpension - Återkrav av arbetslöshetsdagpenning - Rättelse av inkomst av förmån - Pensionsinkomstavdrag

A hade av en arbetslöshetskassa fått arbetslöshetsdagpenning för tiden 1.9.2005-21.11.2007. Denna inkomst hade beskattats som A:s dagpenningsinkomst för respektive skatteår. Under 2008 fick A beslut om retroaktiv arbetslöshetspension från 1.9.2005. År 2008 betalade pensionsanstalterna därför direkt till arbetslöshetskassan ett belopp som motsvarade de arbetslöshetsdagpenningar för tiden 1.9.2005-21.11.2007 som återkrävdes till följd av pensionsbeslutet. Eftersom pensionsanstalterna till utbetalaren av den tidigare skattepliktiga arbetslöshetsdagpenningen betalade ett belopp som denna redan hade betalt till den skattskyldige för samma tid, var denna inkomst inte skattepliktig, enligt vad som föreskrivs i 112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen. Arbetslöshetsdagpenningen var enligt samma lagrum skattepliktig inkomst för det år då betalningen erhållits. Med beaktande av syftet med nämnda 112 a § 3 mom. och bestämmelsens ordalydelse kunde det belopp som för tiden 1.9.2005-21.11.2007 utbetalts som arbetslöshetsdagpenning inte betraktas som pensionsinkomst. A hade således inte rätt till pensionsinkomstavdrag för den inkomst som han erhållit för nämnda tid. Skattåren 2005-2007. Omröstning 4-1.

Inkomstskattelag 112 a § (561/2004) 3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.