12.8.2011/2120 HFD:2011:69

Handikappservice - Gravt handikappad - Personlig assistans - Kapacitet - Förmåga att definiera assistansens innehåll och hur den ska ges - Utvecklingsstörd

En gravt utvecklingsstörd man på ett boende för utvecklingsstörda hade ansökt om personlig assistans för att kunna delta i verksamhet som ägde rum på andra platser än boendet. Inom ramen för sin fattningsförmåga klarade sökanden av att bilda sig en åsikt och på olika sätt ta ställning när något skulle göras i en vardaglig situation, vid utövningen av en hobby eller när ett ärende som skulle uträttas, förutsatt att åsikten berörde för honom bekanta, konkreta saker. Ansökan kunde inte avslås på den grunden att sökanden inte hade kapacitet att definiera vad assistansen skulle innehålla och hur den skulle ges. Ärendet återförvisades till nämnden för ny handläggning.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 8 § 2 mom. och 8 c § 1-3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.