8.8.2011/2095 HFD:2011:68

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Anslutningsavgift som returneras - Överlåtbar anslutning - Skattepliktig inkomst - Avgiftsbelagd tjänst

A Ab, som sålde fiberburna datakommunikationstjänster, hade för avsikt att ändra villkoren i de anslutningskontrakt som bolaget gjorde med sina kunder så, att den anslutningsavgift som skulle betalas för anslutningar som var belagda med en sådan avgift skulle returneras vid uppsägning av kontraktet. Anslutningen skulle fortfarande kunna överlåtas.

De returnerade anslutningsavgifterna var inte skattepliktig inkomst för A Ab, och ingen mervärdesskatt skulle heller betalas för dem.

Centralskattenämndens förhandsavgörande beträffande näringsbeskattningen för skatteåren 2010 och 2011 samt för mervärdesbeskattningen under tiden 1.9.2010-31.12.2011.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 4 § och 6 § 1 mom. 3 punkten
Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten och 18 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.