26.7.2011/2043 HFD:2011:67

Fastighetsbeskattning - Skattskyldighet - Fastighetsköp - Äganderätt - Uppskjutande villkor - Besittningsrätt - Stadsfullmäktiges beslut

Ett bolag hade med ett 12.12.2006 daterat köpebrev av en stad köpt en tomt för ett under bildning varande bolag och för dess räkning. Enligt villkoren i köpebrevet övergick besittningsrätten till tomten på bolaget den dag när köpet slöts, men äganderätten skulle övergå på köparen först när staden hade beslutat godkänna köpet med ett beslut som hade vunnit laga kraft och bolaget hade betalt köpeskillingen till staden. Enligt staden hade äganderätten till tomten övergått på bolaget för ett under bildning varande bolags räkning sedan nyss nämnda villkor uppfyllts, vilket hade skett i februari 2007.

På de grunder som framgår av högsta förvaltningsdomstolens beslut hade bolaget 1.1.2007 haft ägares ställning på det sätt som avses i 5 § 1 mom. i lagen om fastighetsskatt. Bolaget hade därför med rätta påförts fastighetsskatt för skatteåret 2007, trots det uppskjutande villkoret i köpebrevet. Omröstning 3-2.

Fastighetsskattelagen 5 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.