8.7.2011/1981 HFD:2011:66

Markanvändning och byggande - Anmälningsförfarande - Att förutsätta en ansökan om åtgärdstillstånd - Förvaltningsbeslut - Överklagbarhet

Ett fastighetsbolag hade gjort en i 129 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen avsedd anmälan om sin avsikt att bygga ett staket. Kommunens bygginspektör hade gett ett beslut med anledning av anmälan och i beslutet förutsatt att bolaget ska ansöka om åtgärdstillstånd om att få bygga staketet. Bygginspektörens beslut, i vilket han förutsatte att tillstånd skulle sökas, innehöll inte något sådant avgörande i sak i vilket kan yrkas rättelse eller som kan överklagas genom besvär.

Markanvändnings- och bygglagen 129 §, 187 § 1 mom. och 190 §
Förvaltningsprocesslagen 5 § 1 mom., 9 § och 13 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.