5.7.2011/1898 HFD:2011:64

Utlänningsärende - Registrering av unionsmedborgares uppehållsrätt - När behövs registrering

En italiensk medborgare hade alltsedan år 1997 lovligen uppehållit sig i Finland. Hans senaste giltiga uppehållstillstånd hade gällt åren 2002-2007. Registrering av uppehållsrätt hade avkrävts honom från och med år 2008. Eftersom han dock vid den tidpunkt när hans uppehållstillstånd hade gått ut oavbrutet hade uppehållit sig i Finland de fem år som förutsätts i 161 g § i utlänningslagen, behövdes en registrering av unionsmedborgares uppehållsrätt inte längre för hans vidkommande, utan han hade direkt med stöd av lagen sådan permanent uppehållsrätt om vilken bestäms i nämnda lagrum och kunde om han så önskade begära ett intyg om denna rätt.

Utlänningslagen 159 § 1 mom., 161 g § 1 mom. och 161 h § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.