5.7.2011/1883 HFD:2011:63

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Unionsmedborgarskapets betydelse - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol

En tredjelandsmedborgare (sökanden) var äkta make till en person (anknytningspersonen), som hade uppehållstillstånd i Finland och var vårdnadshavare till ett barn som var finsk medborgare.

Unionsdomstolens praxis (C-34/09, Ruiz Zambrano, dom 8.3.2011) gav inte klart svar på frågan huruvida artikel 20 i FEUF förutsätter att sökanden trots att han saknar försörjning ska ha rätt att uppehålla sig i Finland trots att barnet, som är finsk medborgare och som bor tillsammans med sökanden och anknytningspersonen samt deras gemensamma barn, inte är sökandens utan anknytningspersonens barn.

Högsta förvaltningsdomstolen sköt upp handläggningen av målet och begärde med stöd av artikel 267 i FEUF förhandsavgörande om tolkningen av artikel 20 i FEUF.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt artikel 20

Utlänningslagen 37 § 1 mom., 39 § 1 mom., 47 § 3 mom. och 66 a §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.