5.7.2011/1882 HFD:2011:62

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Unionsmedborgarskapets betydelse - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol

En tredjelandsmedborgare (sökanden) var äkta make till en person (anknytningspersonen), som hade uppehållstillstånd i Finland och var vårdnadshavare till ett barn som var finsk medborgare.

Unionsdomstolens praxis (C-34/09, Ruiz Zambrano, dom 8.3.2011) gav inte klart svar på frågan huruvida artikel 20 i FEUF förutsätter att sökanden trots att han saknar försörjning ska ha rätt att uppehålla sig i Finland trots att barnet, som är finsk medborgare, inte är sökandens utan anknytningspersonens barn, sökanden inte är barnets vårdnadshavare och sökanden sedan 2006 inte hade levt i familjegemenskap med barnet.

Högsta förvaltningsdomstolen sköt upp handläggningen av målet och begärde med stöd av artikel 267 i FEUF förhandsavgörande om tolkningen av artikel 20 i FEUF.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt artikel 20

Utlänningslagen 37 § 1 mom., 39 § 1 mom., 47 § 3 mom. och 66 a §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.