17.6.2011/1711 HFD:2011:55

Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelseförlust - Aktier som förlorat sitt värde - Konkurs - Slutlig förlust - Rätt skatteår

Enligt berättelsen från särskild granskning i ett aktiebolag hade bolagets aktiekapital gått förlorat under räkenskapsåret 2003. Aktiebolaget hade försatts i konkurs 21.4.2005. Tingsrätten hade 10.2.2006 fastställt konkursboets förslag till utdelningsförteckning, som hade satts upp 31.10.2005. Slutredovisningen i konkursboet hade getts 25.5.2007. Vid konkursförfarandet hade de borgenärer som inte hade säkerhet för sin fordran fått endast 2,5 procents utdelning på sina fordringar. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det av utredningen i målet framgick att det redan år 2005 hade stått klart att konkursboets medel inte skulle komma att förslå till utdelning åt aktieägarna. Aktierna kunde anses ha förlorat sitt värde till följd av konkursen slutgiltigt redan år 2005 och inte först senare. Den förlust som aktieägarna hade gjort genom att aktierna förlorade sitt värde kunde följaktligen jämställas med överlåtelseförlust och dras av från den vinst som den skattskyldige hade gjort när han överlät en fastighet år 2005. Skatteåret 2005

Inkomstskattelagen 50 § 1 mom. och 3 mom. 3 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.