23.5.2011/1349 HFD:2011:47

Offentlig upphandling - Kommunalbesvär - Byggnadsentreprenad - Tjänsteupphandlingskontrakt - Livscykelmodellen - Hyreskontrakt som avser kommunal egendom - Kontraktsarrangemang - Kontrakt som bildar en helhet - Marknadsdomstolens behörighet

I målet var det frågan om ett kontraktsarrangemang som kommunfullmäktige hade samtyckt till i syfte att skaffa kommunen sådana skollokaler som uppfyllde kommunens krav. Till arrangemanget hörde även ett tjänsteupphandlingskontrakt. Med samma beslut hade kommunen också beslutat att de tomter där skolorna och daghemmet skulle komma att byggas på 40 år skulle hyras ut åt finansiären eller ett fastighetsaktiebolag som finansiären fick bestämma. Kontraktsarrangemanget bildade en odelbar helhet, där de enskilda delarna inte kunde separeras från varandra. Eftersom denna helhet till sitt huvudsakliga syfte var ett sådant som avses i lagen om offentlig upphandling, skulle nämnda lag tillämpas på hela kontraktsarrangemanget. Ändringssökanden hade sökt ändring i kommunfullmäktiges beslut genom kommunalbesvär, som enligt honom inte gällde marknadsrättliga frågor eller konkurrensfrågor, utan till exempel kommunens förbindelse att för en tid av 40 år hyra ut tomterna till finansiären. Kommunalbesvären skulle därför med stöd av 102 § i lagen om offentlig upphandling avvisas utan prövning i sak.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) 5 §, 8 § 1 mom. 1 punkten, 85 § (321/2010), 94 § 1 mom. (321/2010) samt 102 § (321/2010).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.