27.4.2011/1158 HFD:2011:42

Utländskt bassamfund - Finansministeriets förordning - Avsaknad av en förordning av finansministeriet - Svarta listan

Ett samfund som var allmänt skattskyldigt i Finland var indirekt ägare till ett samfund som var registrerat i Singapore. Finansministeriet hade inte för beskattningen 2009 givit någon i 2 § 5 mom. i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund avsedd förordning med bestämmelser om de skatteavtalsstater där skatten anses avvika i väsentlig grad från den skatt som samfunden betalar i Finland. Med beaktande av 2 § 3 mom. 2 punkten i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund kunde det i Singapore registrerade samfundet därför inte betraktas som ett utländskt bassamfund.

Förhandsavgörande för inkomstbeskattningen av ett samfund 2009

Lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund 2 § 1 mom. och 3 mom. 2 punkten samt 5 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.