13.4.2011/1025 HFD:2011:39

Statstjänsteman - Utnämningsbeslut - Besvär - Besvärsförbud - Grundläggande rättighet - Människorättskonventionen - Rättvis rättegång - Rättigheter och skyldigheter - Grundlagen - Konflikt

Enligt den tolkning av artikel 6 i Europeiska människorättskonventionen som Europeiska människorättsdomstolen hade omfattat särskilt i fallet Vilho Eskelinen m.fl. v. Finland gällde ett beslut av statsrådet om utnämningen av en person till en tjänst inte ändringssökandens rättigheter och skyldigheter på det sätt som avses i nämnda artikel. Den nationella lagstiftningen gav inte möjlighet att få saken prövad av domstol genom ordinarie besvär och avsaknaden av besvärsrätt motiverades med grunder som enligt nämnda domslut var godtagbara. Följaktligen skulle det inte heller med hänvisning till de skyldigheter som följer av artikel 6 i människorättskonventionen anses vara frågan om rättigheter som omfattas av bestämmelsen i 21 § i Finlands grundlag. Nämnda bestämmelse i grundlagen blev inte heller tillämplig på någon annan grund. Under dessa förhållanden kunde det inte heller vara frågan om en sådan konflikt mellan tillämpningen av en lagbestämmelse och Finlands grundlag som avses i 106 § i Finlands grundlag.

Enligt 59 § i statstjänstemannalagen fick ifrågavarande beslut av statsrådet inte överklagas genom besvär. Besvären skulle därför avvisas utan prövning.

Omröstning 4-1

Finlands grundlag 21 § 1 mom., 22 § och 106 §
Europeiska människorättskonventionen artikel 6
Statstjänstemannalagen 1 § 1 mom. och 59 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.