4.4.2011/919 HFD:2011:32

Beviljande av utkomststöd - Skyldighet att ordna service - Psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja - Ersättning mellan kommuner - Obehörig vinst

Vistelse i psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja betraktades inte som sådan vistelse i den kommun där sjukhuset var beläget som avses i 14 § 1 mom. i lagen om utkomststöd. Utkomststödet skulle beviljas av den hemkommun där sökanden hade varit stadigvarande bosatt före sjukhusvistelsen. Hemkommunen skulle ersätta den kommun där sjukhuset var beläget för utkomststöd som den senare kommunen hade beviljat sökanden.

Lagen om utkomststöd 14 §
Socialvårdslagen 1 § 2 mom., 13 § 1 mom. och 51 §
Mentalvårdslagen 6 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.